In de media

Resultaat 2020: ook dit jaar hebben de vastgoedfondsen beter gepresteerd dan de markt

In de aanhoudende moeilijke economische en gezondheidssituatie liggen de prestaties nog altijd op schema 

In lijn met de resultaten van de voorgaande jaren hebben de vastgoedfondsen van CORUM in 2020 hun (niet-gegarandeerde) doelstelling gehaald en overtroffen. 

CORUM - Performance 2020
Cijfers per 31-12-2020, bron: CORUM
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

De totale netto-instroom bedroeg € 509 miljoen voor de vastgoedfondsen van CORUM. In een sterk verslechterde en onzekere economische omgeving bleef de bezettingsgraad van al het vastgoed op een zeer hoog niveau (financiële bezettingsgraad van meer dan 98%) en lag de huurincasso dicht bij het normale niveau. De sterke relatie met de huurders, die in de loop der jaren goed is onderhouden, heeft het mogelijk gemaakt hun behoeften goed in kaart te brengen en zo onbetaalde rekeningen en leegstand te voorkomen. 

CORUM blijft groeien  

In 2021, het tienjarig bestaan van CORUM, blijven de ambities onveranderd 

De vastgoedfondsen van CORUM zullen de lijn van investeringen voortzetten, zodat die hen niet alleen in staat stellen hun portefeuilles verder te diversifiëren, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat ze op de koers van hun beoogde prestatiedoelstelling blijven. Bovendien zullen ze blijven inspelen op kansen die de economische situatie, de vastgoedmarkt en de valutakoersen (in het geval van CORUM XL dat investeert buiten de eurozone) met zich meebrengen. Uiteraard blijft het bedrijf, dat in 2020 als eerste Franse vastgoedfonds over de Atlantische Oceaan - in Canada - heeft geïnvesteerd, tevens alert op mogelijkheden om het investeringsbereik te vergroten. 

Frédéric Puzin, voorzitter van de CORUM Groep: “Het jaar 2020 is een heel bijzonder jaar geweest. Aan de ene kant heeft de gezondheids- en economische crisis ons dagelijks leven veranderd, anderzijds heeft de CORUM Groep zich verder ontwikkeld met een toename van 25% van het personeelsbestand in Frankrijk en in het buitenland, de uitbreiding van het productenaanbod aan het grote publiek en de lancering van onze levensverzekeringsmaatschappij in Frankrijk, een primeur sinds 30 jaar. En natuurlijk een jaar dat voor onze aandeelhouders wordt gekenmerkt door resultaten die in overeenstemming zijn met onze doelstellingen.” 

Jonathan Wasserman, voorzitter van CORUM Investments: “Het aanbieden van nieuwe investeringsoplossingen was een belangrijk onderdeel van onze strategie om tegemoet te komen aan de behoeften en eisen van de aandeelhouders. Hun tevredenheid is onze prioriteit, zowel wat betreft de prestaties, als onze service en investeringsdiversiteit.” 

Kerncijfers 2020 

Totaal beheerd vermogen: bijna 4 miljard euro 

Aantal aandeelhouders in de CORUM vastgoedfondsen: bijna 60.000

Over CORUM Investments 

CORUM Investments brengt de producten van de CORUM Groep op de markt, waarvan het kapitaal uitsluitend in handen is van de beheerders en directeurs, gespecialiseerd in vastgoedspaaroplossingen en bedrijfskredieten voor particuliere en institutionele klanten. De producten die door CORUM Investments op de markt worden gebracht, zijn langetermijnbeleggingen die geen rendements- of rendementsgarantie bieden en een risico van verlies van kapitaal en liquiditeit met zich meebrengen. De inkomsten zijn niet gegarandeerd en zullen afhangen van de ontwikkelingen van de vastgoed- en financiële markten en van de valutakoersen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. 

* Rendement of uitkeringspercentage (DVM): Uitkeringspercentage op de marktwaarde, gedefinieerd als het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse inhoudingen, betaald voor jaar n (inclusief uitzonderlijke tussentijdse betalingen en aandeel in de uitgekeerde meerwaarden, 0,18% voor CORUM Origin in 2020) door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in jaar n. Deze indicator maakt het mogelijk om de jaarlijkse financiële prestaties van de vastgoedfondsen te meten. 

** Internal rate of return (IRR): Meet de rentabiliteit van de investering over een bepaalde periode. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de waarde per aandeel en van de uitgekeerde dividenden

CORUM Investments is een merknaam van CORUM Asset Management, een portefeuillebeheerder (SAS) met een kapitaal van € 600.000, RCS Paris nr. 531 636 546, hoofdkantoor gevestigd te 1 rue Euler 75008 Parijs, erkend door de AMF (Autorité des marchés financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2) op 14 april 2011 onder nummer GP-11000012 en onder de AIFM 2011/61/EU-richtlijn. Zij beheert de vastgoedfondsen CORUM Origin en CORUM XL. CORUM Origin, SCPI-visum nr. 12-17 van de AMF van 24 juli 2012 - CORUM XL, SCPI-visum no. 19-10 van de AMF van 28 mei 2019.  

Partager cet article