Prestaties

Opnieuw uitzonderlijk dividend CORUM Origin door verkoop vier assets in Frankrijk

Een meerwaarde van € 1 miljoen gerealiseerd voor CORUM Origin aandeelhouders.

De door CORUM Origin tijdens het kwartaal gedane verkopen zijn geen garantie voor de toekomstige performance.

De afgelopen maand is het asset managementteam van CORUM druk bezig geweest met de verkoop van vier objecten uit de CORUM Origin portefeuille. Na een verkoopproces van ruim een jaar werd eind oktober het laatste verkoopcontract ondertekend. De vier gebouwen, twee kantoren en twee logistieke panden, waren sinds 2012, 2013 en 2016 in bezit van CORUM Origin. Mede door de explosieve vraag naar logistiek vastgoed en de nieuwe huurovereenkomsten met (nieuwe) huurders in de panden, was er sinds vorig jaar behoorlijke interesse in de vier objecten. Na grondige analyse van de situatie besloten we dan ook in te spelen op deze interesse en over te gaan op verkoop.

Met de verkoop van de vier Franse assets realiseerden we een meerwaarde van € 1 miljoen, dat als uitzonderlijk dividend van € 0,52 bruto per aandeel* begin november rechtstreeks is uitbetaald aan aandeelhouders van CORUM Origin, die ten tijde van de verkopen ten minste één aandeel van het vastgoedfonds in hun bezit hadden.

* Rendementen zijn niet gegarandeerd

De verkochte gebouwen

Het object dat wij als eerste verkochten is een gebouw in Nantes en werd oorspronkelijk in 2014 gebouwd ten behoeve van de Grande Ecole Université, Audencia. CORUM Origin kocht dit pand in 2016. Na het vertrek van Audencia in 2020, ondertekenden we een nieuw huurcontract met een andere privé-universiteit genaamd Campus Academy. Hierna nam een koper onmiddellijk contact met ons op om hun interesse in het pand kenbaar te maken. Na meer dan een jaar van analyses en onderhandelingen kwamen wij eind september tot een verkoopovereenkomst.


De tweede verkoop is een
 kantoorgebouw gelegen in Valenciennes, een van de eerste aankopen van CORUM in 2012. Onder het beheer van CORUM Origin zijn er verschillende onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd. Bovendien hebben we tussen eind 2019 en het voorjaar van 2021 drie huurovereenkomsten met bestaande huurders verlengd en een huurovereenkomst met een nieuwe huurder afgesloten. De asset was vervolgens rijp voor verkoop. Het pand is op 20 oktober aan een particuliere investeerder verkocht.


De
twee logistieke gebouwen - een in Sainte-Luce sur Loire nabij Nantes en een in Vendres in het zuiden van Frankrijk - werden aangekocht in 2013 met huurcontracten van 12 jaar en een 'triple net lease' (dit houdt in dat de huurder verantwoordelijk is voor alle operationele kosten, reparaties e.d.). Met minder dan 4,5 jaar resterende looptijd van de huurcontracten en geen mogelijkheid om de contracten te verlengen op basis van triple net (deze contractvariant bestaat sinds 2014 niet meer in Frankrijk), en de waanzinnige belangstelling van investeerders voor logistiek, zagen we dit als het juiste moment om te verkopen. Het verkoopproces omtrent deze twee assets werd gestart in het eerste kwartaal van 2021 en werd afgelopen donderdag 21 oktober afgerond.
 

"CORUM Origin heeft altijd de overtuiging gehad dat het beter is om te kopen wat anderen op dat moment niet willen en het aan hen terug te verkopen wanneer zij weer geïnteresseerd zijn. Voor de uitvoering van deze strategie is tijd een cruciale factor en daar vertrouwen wij op. De lange termijn dat u ons uw investering toevertrouwt geeft ons de ruimte om te zoeken naar dergelijke kansen." - Frédéric Puzin, oprichter van de CORUM Groep
 

De verkopen bewijzen eens te meer dat CORUM Origin in staat is waarde te creëren voor haar partners en investeerders door activa aan te kopen en te verkopen, ongeacht de economische omstandigheden.
 

De CORUM-producten zijn een vastgoedbelegging. Zoals elke belegging in vastgoed is het een belegging op lange termijn met een beperkte liquiditeit. Ze bieden geen garantie voor rendement of performance en houden een risico op kapitaalverlies in. Inkomsten zijn niet gegarandeerd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Partager cet article